Eppendorf AG

Продукти и услуги на Eppendorf AG (18)

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
Barkhausenweg 1
22339
Hamburg
Германия
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
DIN EN ISO 9001
ISO 17025
ISO 13485
ISO 14001
Основаване
1945
Ръководство
Thomas Bachmann
Eva van Pelt
Dr. Wilhelm Plüster
Сътрудник
3300