Производители в областта на Пластмаси онлайн

33 износители
28 производители
5 търговци

Пластмаси доставчици (33)

Доставчик   Германия   Германия, Австрия, Швейцария (D-A-CH)
Продукти: Инструменти, Повърхности от фибростъкло, Средства за отделяне от форми, Тъкани от фибростъкло, Въглеродни влакна, Цветни пастообразни бои
Производител   Индия   По цял свят
Продукти: Поливинилхлорид, Полиестерна прежда, Етилен, р-Ксилени, Термопластични смеси, Етиленхлорид, Химикали, Ксилоли, Пропилен, Влакна
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Бор нитрид, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Сребърна тел, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine, Adenine Sulfate
Производител   Унгария   По цял свят
Продукти: Пластмасови гранули, Пластмасови аксесоари, Cолна киселина, Натриева основа, Натриев хипохлорид, Натриев хидроксид, Термопластични смеси, Торове
Производител   Германия   Африка Европа
Продукти: Решетки за тревни площи, Инсталации ползване дъждовна вода, Резервоари за дъждовна вода, Пластмасови бидони, Кутии от пластмаса
Производител   Италия   Европа
Продукти: Бутилов каучук (IIR), Стироли, Кумен (кумол), Натриева основа, Циклопентан, Ацетон, Феноли, о-Ксилол, Акрилнитрил-бутадиен-стирол, Етилен
Доставчик   Германия   По цял свят
Продукти: Полиамид 6, Полиамид 66, Диоктилфталат, Антистатични материали, Пластмаси, подсилени с фибростъкло, Анхидрид на малеинова киселина
Производител   Испания   По цял свят
Продукти: Антистатични материали, Пластмасови аксесоари, Концентрирани бои, Антиоксиданти, Добавки за пластмаси, Матиращи вещества, Стабилизатори за пластмаса
Производител   Германия   По цял свят
Фирма OKS Spezialschmierstoffe GmbH, която от 40 години е действащ в цял свят специалист по смазките, разработва, произвежда и разпространява около 150 високоефективни продукти за...
Продукти: Охладителни спрейове, Технически спрейове, Висококачествени смазочни материали, Смазочни масла, Алуминиеви пасти, Хидравлично масло, Козметични масла
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Структурирани опаковки, Дъна за подмяна, Носачи за развъждане на микроорганизми, Разпределители за течности, Предпазни решетки
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране