Производители в областта на Пластмаси онлайн

25 Пластмаси
износители
22 Пластмаси
производители
3 Пластмаси
търговци

Пластмаси доставчици (25)

Производител   Германия   Африка Европа
Продукти: Решетки за тревни площи, Инсталации ползване дъждовна вода, Резервоари за дъждовна вода, Пластмасови бидони, Кутии от пластмаса
Доставчик   Германия   По цял свят
Продукти: Полиамид 6, Полиамид 66, Диоктилфталат, Антистатични материали, Пластмаси, подсилени с фибростъкло, Анхидрид на малеинова киселина
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Структурирани опаковки, Дъна за подмяна, Носачи за развъждане на микроорганизми, Разпределители за течности, Предпазни решетки
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Бор нитрид, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Сребърна тел, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine, Adenine Sulfate
Производител   Унгария   По цял свят
Продукти: Пластмасови гранули, Пластмасови аксесоари, Cолна киселина, Натриева основа, Натриев хипохлорид, Натриев хидроксид, Термопластични смеси, Торове
Производител   Италия   По цял свят
Продукти: Флуоропласти, Пластмасови аксесоари, Полимери, Политетрафлуоретилен
Производител   Бразилия   По цял свят
Продукти: Полиетилен, Полипропилен
Производител   Италия   Европа
Продукти: Бутилов каучук (IIR), Стироли, Кумен (кумол), Натриева основа, Циклопентан, Ацетон, Феноли, о-Ксилол, Акрилнитрил-бутадиен-стирол, Етилен
Производител   Индия   По цял свят
Продукти: Поливинилхлорид, Полиестерна прежда, Етилен, р-Ксилени, Термопластични смеси, Етиленхлорид, Химикали, Ксилоли, Пропилен, Влакна
Производител   Германия   Азия Европа
Продукти: Kротоналдехид, Диамиламин, 3-диетиламинопропиламин, N,N-диметилбутиламин, Mетанол, Метилформиат, Диметилмалеинат, 2,2-диметилпропан-1,3-диол
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране