Производители в областта на Медицина и лаборатория онлайн

272 износители
266 производители
6 търговци

Медицина и лаборатория доставчици (272)

Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Алкохоломери, Стъклени перли, Лабораторни шпатули, Медицински артикули за еднократна употреба, Върхове на пипети, Прибори пипетиране, Стъклени капаци
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Стъклени капаци, Магнитни бъркалки, Фол-пипети, Камери за броене на кръвни телца, Диспенсери за флакони, Секундомери
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Медицински измервателни апарати, Ехографи с цветен доплер, Системи за наблюдение на пациенти, Рентгенови камери
Производител   Япония   По цял свят
Продукти: Атомен абсорбционен спектрометър, Спектрофотометър, Уреди за хроматография, Везни с голяма точност, Медицински апарати, Влагомери
Производител   Турция   По цял свят
Продукти: Торбички за урина, Носилки за транспортиране на пациенти, Кръвни филтри, Медицински артикули за еднократна употреба, Медицински апарати, Кръвни банки
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Изпитвателни уреди, Environmental Simulation Chambers, Камери за изпитване на атмосферни въздействия, Камери за изпитване на въздействия с емисии
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Телемедицински уреди, Носилки за транспортиране на пациенти, Системи за наблюдение на пациенти, Оборудване за операционни, Апарати бял дроб сърце
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Лабораторни помпи за дозиране, Магнитни бъркалки, Лабораторни бъркалки, Лабораторни роботи
Производител   Германия   Европа
Продукти: Спектроскопи, Спектрографи, Уреди за анализ на лазерно лъчение, Tермографични уреди, Температурни регулатори, Поляризатори, Металокерамични апарати
Производител   Германия   Европа
Продукти: Фризери, Инкубатори, Environmental Simulation Chambers, Охладителни инкубатори, Климатизирани лабораторни шкафове, Стерилизационни шкафове
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране