Air Liquide S.A.

Продукти и услуги на Air Liquide S.A. (69)

Течни газове
Хлороводород (7647-01-0)
Лазерни газове
Сух лед
Силани
Германий
Амоняк (7664-41-7)
Аргон
Борни трихлориди
Борен трифлуорид
Бромоводород (10035-10-6)
Изобутан (75-28-5)

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
75 Quai d'Orsay
75321
Paris cedex 07
Франция
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
ISO 9001