Производители в областта на Лабораторни съоръжения онлайн

11 Лабораторни съоръжения
износители
11 Лабораторни съоръжения
производители

Лабораторни съоръжения доставчици (11)

Производител   Германия   Европа
Продукти: Фризери, Инкубатори, Environmental Simulation Chambers, Охладителни инкубатори, Климатизирани лабораторни шкафове, Стерилизационни шкафове
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Фризери, Фризери, Стерилизационни шкафове, Хладилници, Специализирани шкафове за изпитвания, Инсталации, симулиращи околната среда
Производител   Италия   По цял свят
Продукти: Фризери, Оборудване за операционни, Съоръжения за патолози, Болнични маси, Инкубатори, Съоръжения за морги, Хладилници, Хладилници
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Изпитвателни уреди, Environmental Simulation Chambers, Камери за изпитване на атмосферни въздействия, Камери за изпитване на въздействия с емисии
Производител   Германия   Европа
Продукти: Инкубатори, Респирометри, Температурни регулатори, Уреди за наблюдение, Газови анализатори, Уреди за дозиране, Лабораторни отоплителни уреди
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Фризерни съоръжения, Оборудване от неръждаема стомана, Съоръжения за патолози, Шокови фризери, Болнични маси, Фризери, Съоръжения за морги, Хладилници
Производител   Италия   По цял свят
Продукти: Оборудване за операционни, Съоръжения за патолози, Болнични маси, Съоръжения за морги, Хладилници, Фризери, Маси за патоанатомия
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Лабораторни помпи за дозиране, Магнитни бъркалки, Лабораторни бъркалки, Лабораторни роботи
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Инкубатори, Шейкър инкубатори, Прецизни климатични уреди, Лабораторни отоплителни уреди, Автоматизация на лаборатории, Лабораторен термостат
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Стандартен пясък, Бетонови форми, Автоклави, Лабораторни сита, Лабораторни пресевни машини, Уреди за контрол на строителни материали, Калориметри