Производители в областта на Цветни метали онлайн

8 Цветни метали
износители
7 Цветни метали
производители
1 Цветни метали
търговци

Цветни метали доставчици (8)

Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Бор нитрид, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Сребърна тел, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine, Adenine Sulfate
Производител   Руска федерация   По цял свят
Продукти: Родий на прах, Мед, Никелов прах, Благородни метали, Сребърен прах, Платина на прах, Златни слитъци, Златен прах, Сребърни кюлчета, Иридий
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Сребърна тел, Техника за повърхностна обработка, Платинени тръби, Златни тръби, Заготовки от благородни метали, Финни отливки, Златни прътове
Производител   Обединено кралство   По цял свят
Продукти: Натриев хлорид, Антрацит, Индустриални диаманти, Алуминий, Кафяви въглища, Молибден, Мед, Гипс, Железни руди, Скъпоценни камъни
Производител   Чехия   По цял свят
Продукти: Сребърна тел, Заготовки от благородни метали, Златни верижки, Сребърни нитрати, Вериги на метър, Благородни метали, Златна тел, Отливки за бижутерията
Производител   Швейцария   По цял свят
Продукти: Специални сплави, Пръти от бяло сребро, Материали за спояване, Месингови ленти, Месингови порфили, Медни ленти, Месингови проволки, Цветни метали
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Рециклиране на живак, Рециклиране на живачни отпадъци, Рециклиране на амалгама, Селен, Живак
Доставчик   Германия   Европа
Продукти: Циркониева тъкан, Ниобийни ламарини, Молибденови тръби, Ниобийни тръби, Никелови телове, Титанови фитинги, Тантанови фитинги, Титанови винтове
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране