Производители в областта на Медицински апарати онлайн

27 Медицински апарати
износители
26 Медицински апарати
производители
1 Медицински апарати
търговци

Медицински апарати доставчици (27)

Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Медицински измервателни апарати, Ехографи с цветен доплер, Системи за наблюдение на пациенти, Рентгенови камери
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Телемедицински уреди, Носилки за транспортиране на пациенти, Системи за наблюдение на пациенти, Оборудване за операционни, Апарати бял дроб сърце
Производител   Съединени щати   По цял свят
Продукти: Респираторни маски, Спинални дъски, Медицински уреди за изсмукване, Мобилни уреди за всмукване, Уреди за обдишване, Апарати за изкуствено дишане
Производител   Турция   По цял свят
Продукти: Торбички за урина, Носилки за транспортиране на пациенти, Кръвни филтри, Медицински артикули за еднократна употреба, Медицински апарати, Кръвни банки
Производител   Германия   Европа
Продукти: Фризери, Инкубатори, Environmental Simulation Chambers, Охладителни инкубатори, Климатизирани лабораторни шкафове, Стерилизационни шкафове
Производител   Франция   По цял свят
Продукти: Триетил борат, Газови смеси, Ацетилен, Криптон, Фосфин, Азотни трифлуориди, Неон, Трифлуорометан, Пентан, Аргон
Производител   Обединено кралство   По цял свят
Продукти: Медицински апарати, Сърдечни катетри, Апарати за измерване на кръвно налягане, Уреди за електротерапия
Производител   Япония   По цял свят
Продукти: Атомен абсорбционен спектрометър, Спектрофотометър, Уреди за хроматография, Везни с голяма точност, Влагомери, Спектрометри за емисии
Производител   Италия   По цял свят
Продукти: Автоклави, Респираторни маски, Операционни лампи, Медицински уреди за изсмукване, Пулсметър, Дефибрилатори, Уреди за обдишване
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Камери за студова терапия, Уреди за студова терапия, Уреди за лазерна терапия, Физиотерапевтични уреди, Уреди за електротерапия
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране