Производители в областта на Лабораторни материали онлайн

46 Лабораторни материали
износители
46 Лабораторни материали
производители

Лабораторни материали доставчици (46)

Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Алкохоломери, Стъклени перли, Лабораторни шпатули, Медицински артикули за еднократна употреба, Върхове на пипети, Прибори пипетиране, Стъклени капаци
Производител   Германия   Европа
Продукти: Фризери, Инкубатори, Environmental Simulation Chambers, Охладителни инкубатори, Климатизирани лабораторни шкафове, Стерилизационни шкафове
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Лабораторни помпи за дозиране, Магнитни бъркалки, Лабораторни бъркалки, Лабораторни роботи
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Стъклени капаци, Магнитни бъркалки, Фол-пипети, Камери за броене на кръвни телца, Диспенсери за флакони, Секундомери
Производител   Турция   По цял свят
Продукти: Лабораторни пещи, Камерни пещи, Високотемпературни пещи, Муфелни пещи, Тръбни пещи
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Стъклени капаци, Пипети, Фол-пипети, Камери за броене на кръвни телца, Мерителни колби, Мерителни цилиндри, Предметни стъкла, Петриеви стъкла
Производител   Италия   По цял свят
Продукти: Фризери, Оборудване за операционни, Съоръжения за патолози, Болнични маси, Инкубатори, Съоръжения за морги, Хладилници, Хладилници
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Лабораторни центрофуги, Cell cultures, Пипети, Спектрометри, Фотомери, Микроманипулатори, Thermocycler
Производител   Германия   Европа
Продукти: Инкубатори, Респирометри, Температурни регулатори, Уреди за наблюдение, Газови анализатори, Уреди за дозиране, Лабораторни отоплителни уреди
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Лабораторни центрофуги, Микроцентрофуги, Настолни центрофуги, Охлаждащи центрофуги, Центрофуги за кръвни изследвания
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране