Производители в областта на Лабораторни материали онлайн

94 износители
92 производители
2 търговци

Лабораторни материали доставчици (94)

Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Стъклени капаци, Магнитни бъркалки, Фол-пипети, Камери за броене на кръвни телца, Диспенсери за флакони, Секундомери
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Лабораторни помпи за дозиране, Магнитни бъркалки, Лабораторни бъркалки, Лабораторни роботи
Производител   Германия   Европа
Продукти: Фризери, Инкубатори, Environmental Simulation Chambers, Охладителни инкубатори, Климатизирани лабораторни шкафове, Стерилизационни шкафове
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Лабораторни материали, Стъклени капаци, Пипети, Фол-пипети, Камери за броене на кръвни телца, Мерителни колби, Мерителни цилиндри, Предметни стъкла
Производител   Турция   По цял свят
Продукти: Лабораторни пещи, Камерни пещи, Високотемпературни пещи, Муфелни пещи, Тръбни пещи
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Смесители за лабораторни цели, Лабораторни центрофуги, Cell cultures, Пипети, Центрофуги, Спектрометри, Фотомери, Реакционни съдове, Филтърни дискове
Производител   Германия   Африка Европа
Продукти: Лабораторни материали, Решетки за тревни площи, Платки за микротитруване, Стерилизатори, Върхове на пипети, Прибори пипетиране, Гребло
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Медицински сонди, Системи за тестване на тръби, Симулационни софтуери, Електромагнитни системи, Магнитомери, Уреди за измерване на магнитно поле
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Фризери, Фризери, Стерилизационни шкафове, Хладилници, Специализирани шкафове за изпитвания, Инсталации, симулиращи околната среда
Производител   Германия   Европа
Продукти: Инкубатори, Респирометри, Температурни регулатори, Уреди за наблюдение, Газови анализатори, Уреди за дозиране, Лабораторни отоплителни уреди
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране