Karl Hecht GmbH & Co KG „Assistent“

Продукти и услуги на Karl Hecht GmbH & Co KG „Assistent“ (47)

Уреди за обработка на измервателни данни („MicroLite“ 3240)
Стъклени капаци
Газови горелки
Смесители за лабораторни цели
Предметни стъкла („ELKA“)
Цифрови термометри („Thermo Jack“)
Пипети за смесване на кръв
Магнитни бъркалки
Магнитни бъркалки (TMC)
Петриеви стъкла
Уринатори
Дестилатори

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
Stettenerstrasse 22-24
97647
Sondheim
Германия
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
DIN EN ISO 9001
Основаване
1919
Ръководство
Karl-Heinz Hecht
Thomas Diepholtz
Tonja Müller
Сътрудник
85