Производители в областта на Неорганични химикали онлайн

26 износители
20 производители
6 търговци

Неорганични химикали доставчици (26)

Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Бор нитрид (10043-11-5), Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Сребърна тел, Lutetium(III) iodide (13813-45-1), Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Натриев хлорид (7647-14-5), Железен фумарат (141-01-5), Железен сулфат (7720-78-7), Железен оксид, Стронциев карбонат (1633-05-2)
Производител   Германия   Азия Европа
Продукти: Kротоналдехид, Диамиламин (2050-92-2), 3-диетиламинопропиламин (104-78-9), N,N-диметилбутиламин (927-62-8), Mетанол (67-56-1), Метилформиат
Доставчик   Германия   По цял свят
Продукти: Ербиев оксид (12061-16-4), Лантанов оксид (1312-81-8), Zirconium Compounds, Неорганични химикали, Zirconium Alloys, Церий, Итербиев оксид (1314-37-0)
Производител   Франция   По цял свят
Продукти: Триетил борат, Газови смеси, Ацетилен, Криптон, Фосфин, Азотни трифлуориди (7783-54-2), Неон, Трифлуорометан, Пентан (109-66-0), Аргон
Доставчик   Германия   По цял свят
Продукти: Лутеин, Натриев-дихлоризо-цианурат (2893-78-9), L-лизин (56-87-1), Таурин (107-35-7), Фолиева киселина (59-30-3), Тиокарбамид диоксид (1758-73-2)
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Криолит (15096-52-3), Флуороводородни киселини (7664-39-3), Флуороводород (7664-39-3), Набухватели, Натриев флуорид (7681-49-4), Калиев криолит
Производител   Обединено кралство   По цял свят
Продукти: Бор нитрид (10043-11-5), Кабели от паладий, Кабели от берилий, Никелови телове, Алуминиев нитрид (24304-00-5)
Доставчик   Германия   По цял свят
Продукти: Л-валин (72-18-4), Лутеин, Тринатриев цитрат (6132-04-3), L-лизин (56-87-1), Сулфадиазин, Таурин (107-35-7), Фолиева киселина (59-30-3), Ванилин
Производител   Нидерландия   По цял свят
Продукти: Глицерин (56-81-5), Вълнени восъци, Стеаринова киселина (57-11-4), Терпентинови масла (8006-64-2), Масло без цвят и мирис, Основни химични вещества
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране