Testing Bluhm & Feuerherdt GmbH

Продукти и услуги на Testing Bluhm & Feuerherdt GmbH (33)

Сушителни шкафове
Калориметри
Автоклави
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Уреди за изпитване на бетон
Уреди за изпитване на бетон
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Уреди за изпитване на бетон
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Кондиционери
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Лабораторни сита
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Лабораторни пресевни машини
Изпитвателни машини за строителни материали
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Изпитвателни машини за натиск и налягане
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Вибрационни стендове
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
Motzener Straße 26 b
12277
Berlin
Германия
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
DIN EN ISO 9001:2000
Основаване
1978
Ръководство
Dipl.-Ing. Jochim Feuerherdt
Сътрудник
21