Zwick GmbH & Co. KG

Продукти и услуги на Zwick GmbH & Co. KG (24)

Стендове за тестване за твърдост (ZHV30/zwicki-Line)
Стендове за тестване за твърдост (ZHU topLine)
Уреди за изпитване на твъ (ZHV10)
Изпитвателни машини (PrecisionLine)
Сервоклапани
Изпитвателни машини за натиск и налягане (Allround-Line)
Изпитвателни машини за материали (zwicki-Line)
Изпитвателни машини за материали (ProLine)
Изпитвателни машини за материали (HC)
Изпитвателни машини за материали (zwicki-Line)
Тестващи механични чукове (RKP 450)
Тестващи механични чукове (HIT)

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
August-Nagel-Strasse 11
89079
Ulm
Германия
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
ISO 9001
Основаване
1935
Ръководство
Dr. Jan Stefan Roell
Michaela Bergmann