Каталог
Каталог

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485

19.09.2023 01:09

Малка система за обработка на течности - големи предимства

промоции 01 септември 2023 г. - 31 декември 2023 г

спестете 35% с код за промоция "WhatsNext" в количката за пазаруване

  • Работи дванадесет пъти по-бързо от 8-каналните пипети
  • Компактна, побира се в шкаф за биологична безопасност
  • Запълвайте плаките ред по ред за максимална гъвкавост

epMotion® 96 и 96xl

Информация за продукта:

Осигурете по-голяма ефективност и пипетирайте цели 96-ямкови плаки с едно движение. Това е просто по-бързо и по-прецизно.
С epMotion 96 преодолявате ограниченията на ръчното многоканално пипетиране. Спестете време и пари, като същевременно постигате по-добра възпроизводимост на резултатите, които получавате от клетъчни анализи, ELISA, посявки на клетки, количествено определяне на нуклеинови киселини, преформатиране на плаки и други приложения.

Eppendorf epMotion 96 е полуавтоматична 96-ямкова многоканална пипета за бърза и прецизна паралелна обработка на микроаналитични плаки. Това е лесна за използване полуавтоматична система за обработка на течности за високопрецизно пипетиране в 96- и 384-ямкови плаки. Без да се променя системата, може да се използва широк диапазон от обеми от 0,5 µL до 300 µL за различни приложения. Нейният ергономичен дизайн и интуитивно управление правят epMotion 96 чудесен инструмент за всеки в лабораторията, който цени бързата и прецизна работа с течности в 96-ямков формат.
Интуитивно управление
- Софтуер, базиран на електронните пипети Eppendorf Xplorer®
- Интелигентни, предварително зададени приложения: Набиране, разреждане, последователно дозиране, многократно дозиране
- Задаване на индивидуални параметри за скоростта на набиране или дозиране в съответствие с класа на течността
- Съхраняване на често използвани обеми за бързо програмиране
- Програмиране на многостъпкови задачи за пипетиране за сложни приложения

Още новини

В лабораториите за науки за живота, където прецизността и чистотата не подлежат на обсъждане, тър...

Investigators 2024 печели Клеменс Плашка, Австрия

Независимото жури, председателствано от проф. Лаура Мачески, избра за наградата от 20 000 евро из...

Лабораториите зависят от високата производителност и надеждност на плаките, които използват в сво...

С Mastercycler® X40 ежедневните ви лабораторни дейности ще бъдат не само надеждни и ефективни...

Takara Bio Inc (Takara Bio) и Eppendorf SE, две водещи компании в областта на науките за живота, имат удоволствието да обявят сътрудничеството си по стратегическо споразумение за съвместен маркетинг.