Производители в областта на Химия и фармация онлайн

153 износители
140 производители
13 търговци

Химия и фармация доставчици (153)

Доставчик   Германия   По цял свят
Продукти: Ербиев оксид (12061-16-4), Лантанов оксид (1312-81-8), Zirconium Compounds, Неорганични химикали, Zirconium Alloys, Церий, Итербиев оксид (1314-37-0)
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Глицерин (56-81-5), Масла за хладилни машини, Вретенно масло, Турбинно масло, Масло без цвят и мирис, Машинни масла, Масла за металообработване
Производител   Германия   По цял свят Европа
Продукти: Дозираща техника, Перилни препарати за финно бельо, Течни перилни препарати, Очистители за домакинството, Почистващи препарати за кожа
Производител   Италия   Европа
Продукти: Бутилов каучук (IIR), Стироли, Кумен (кумол) (98-82-8), Натриева основа (1310-73-2), Циклопентан (287-92-3), Ацетон (67-64-1), Феноли (108-95-2)
Доставчик   Германия   Европа
Продукти: Метилтрихлоросилан, Хексаметилдисилан, Неорганични химикали, Органични химикали, Тетрахлорсилан (10026-04-7), Строителни химикали, Силиконови каучуци
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Криолит (15096-52-3), Флуороводородни киселини (7664-39-3), Флуороводород (7664-39-3), Набухватели, Натриев флуорид (7681-49-4), Калиев криолит
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Попиващи смоли, Смоли за леене, Емайллакове, Покривни лакове, Бои за боядисване на жици, Изолиращи лакове, Средства за импрегниране
Производител   Индия   По цял свят
Продукти: Поливинилхлорид, Полиестерна прежда, Етилен, р-Ксилени, Термопластични смеси, Етиленхлорид (75-21-8), Химикали, Ксилоли (1330-20-7)
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Сигнални бои, Лакове от синтетични смоли, Бои за фасади, Бои за пътна маркировка, Защитни фасадни покрития, Консервиращи лакове
Производител   Италия   Европа
Продукти: Консервиращи лакове, Бои и лакове, Антикорозийни бои, Дървени политури, Промишлени лакове, Лакове на водна основа, Акрилни бои, Епоксидни смоли
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране