Производители в областта на Органични химикали онлайн

16 износители
11 производители
5 търговци

Органични химикали доставчици (16)

Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Органични химикали, Бор нитрид (10043-11-5), Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Сребърна тел, Lutetium(III) iodide (13813-45-1), Cadmium Rods
Производител   Германия   Азия Европа
Продукти: Kротоналдехид, Диамиламин (2050-92-2), 3-диетиламинопропиламин (104-78-9), N,N-диметилбутиламин (927-62-8), Mетанол (67-56-1), Метилформиат
Производител   Германия   По цял свят
Продукти: Органични химикали, Натриев хлорид (7647-14-5), Железен фумарат (141-01-5), Железен сулфат (7720-78-7), Железен оксид, Стронциев карбонат (1633-05-2)
Производител   Франция   По цял свят
Продукти: Триетил борат, Газови смеси, Ацетилен, Криптон, Фосфин, Азотни трифлуориди (7783-54-2), Неон, Трифлуорометан, Пентан (109-66-0), Аргон
Производител   Нидерландия   По цял свят
Продукти: Глицерин (56-81-5), Вълнени восъци, Стеаринова киселина (57-11-4), Терпентинови масла (8006-64-2), Масло без цвят и мирис, Основни химични вещества
Доставчик   Германия   По цял свят
Продукти: Казеини (9000-71-9), Железен фумарат (141-01-5), Калциев полистиролсулфонат (37286-92-3), Пчелен восък (8012-89-3), Евкалиптови масла
Производител   Италия   Европа
Продукти: Бутилов каучук (IIR), Стироли, Кумен (кумол) (98-82-8), Натриева основа (1310-73-2), Циклопентан (287-92-3), Ацетон (67-64-1), Феноли (108-95-2)
Производител   Индия   По цял свят
Продукти: Поливинилхлорид, Полиестерна прежда, Етилен, р-Ксилени, Термопластични смеси, Етиленхлорид (75-21-8), Химикали, Ксилоли (1330-20-7)
Доставчик   Германия   Европа
Продукти: Органични химикали, Метилтрихлоросилан, Хексаметилдисилан, Неорганични химикали, Тетрахлорсилан (10026-04-7), Строителни химикали, Силиконови каучуци
Производител   Дания   По цял свят
Продукти: Стеаринова киселина (57-11-4), Хранителни мазнини и олио, Барбитурови киселини (67-52-7), Лактоза (63-42-3), Посевни семена, Пектини, Антиоксиданти
Доставка от
 
Доставка до
 
Тип компания
 
Сертифициране