Каталог

Klaus Union Gmbh & Co. KG

 • Производител
 • Германия
 • Website

Klaus Union Gmbh & Co. KG

 • Производител
 • Германия
 • Website
 • DIN EN ISO 9001:2008
 • DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2)

Klaus Union Gmbh & Co. KG

 • Производител
 • Германия
 • Website
 • DIN EN ISO 9001:2008
 • DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2)

Затварящи вентили (BR1100)

Затварящи вентили (BR1100)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Центробежни помпи (SLM AV)

Центробежни помпи (SLM AV)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Центробежни помпи (GOV)

Центробежни помпи (GOV)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Шибър (BR1400)

Шибър (BR1400)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Стандартни помпи за химия (NOV)

Стандартни помпи за химия (NOV)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Процесорни помпи (SLM SC)

Процесорни помпи (SLM SC)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Вихрови помпи (SLM SV)

Вихрови помпи (SLM SV)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Химически центробежни помпи (SLM NV)

Химически центробежни помпи (SLM NV)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Ревизионни арматури (BR1800)

Ревизионни арматури (BR1800)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Дънни клапани (BR1900)

Дънни клапани (BR1900)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Възвратни клапани (BR1700)

Възвратни клапани (BR1700)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Уплътняващ клапан със скосено прилягане (BR1200)

Уплътняващ клапан със скосено прилягане (BR1200)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Няма налични новини. Свържете се с компанията.

Пишете ни...