gummi-plast GmbH & Co. KG

Продукти и услуги на gummi-plast GmbH & Co. KG (26)

Гумени профили
Гумени профили
Уплътнителни профили
Уплътнителни профили
Защитни профили за ръбове (SD-0086)
Защитни профили за ръбове (SD-0030)
Защитни профили за ръбове (SD-0351)
Фасадни профили
Фасадни профили
Фасадни профили
Профили от пореста гума
Профили от пореста гума

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
Otto-Hahn-Strasse 12
64579
Gernsheim
Германия
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
DIN EN ISO 9001
Основаване
1975
Ръководство
Dietmar Kurowski