Каталог

Praher Plastics Austria GmbH

 • Производител
 • Австрия
 • Website

Praher Plastics Austria GmbH

 • Производител
 • Австрия
 • Website
 • ISO 9001:2008

Praher Plastics Austria GmbH

 • Производител
 • Австрия
 • Website
 • ISO 9001:2008

Пластмасови фитинги

Пластмасови фитинги

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Филтри за замърсявания (S4)

Филтри за замърсявания (S4)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Сферични вентили (M1)

Сферични вентили (M1)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Мембранни вентили (T4)

Мембранни вентили (T4)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Възвратни клапани (K6)

Възвратни клапани (K6)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Възвратни клапани (K4)

Възвратни клапани (K4)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Педално управлявани вентили (Aerating Valve S4)

Педално управлявани вентили (Aerating Valve S4)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Пневматични тръби

Пневматични тръби

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

2-пътни и 3-пътни сферични кранове (S4)

2-пътни и 3-пътни сферични кранове (S4)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Лабораторни сферични кранове

Лабораторни сферични кранове

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Пластмасови спирателни клапани (K4)

Пластмасови спирателни клапани (K4)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Сферични възвратни вентили (S4)

Сферични възвратни вентили (S4)

Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Няма налични новини. Свържете се с компанията.

Пишете ни...