Magnetworld AG

Продукти и услуги на Magnetworld AG (23)

Задържащи магнити
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Товароподемни електромагнити
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Постоянни магнити
Магнитни системи на закрепване
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Линейни шини / магнитни линейни системи
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Магнитни статорни корпуси
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Магнини сепаратори
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Електромагнитни предавки
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Композитени SmCo-магнити
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Синтеровани SmCo-магнити
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Синтеровани алнико (алуминиево-никелово-кобалтови) магнити
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.
Ляти алнико (алуминиево-никелово-кобалтови) магнити
Няма описание на Български за този продукт. Прочетете описанието на английски език или се свържете с компанията.

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
Buchaer Strasse 6
07745
Jena
Германия
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009
Ръководство
Dr. Minzhi Wu
Prof. Dr. Dr. Gawalek