Weigel Messgeräte GmbH

Продукти и услуги на Weigel Messgeräte GmbH (22)

Измервателни преобразуватели
Цифров измервателен уред
Броячи на работни часове
Превключвател
Сигнализатори
Токови трансформатори
Делители на напрежението
Цифрови датчици
Сигнализатори за повреди
Подпорни изолатори
Шунтови резистори
Цифров волтметър

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
Erlenstrasse 14
90441
Nürnberg
Германия
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
DIN EN ISO 9001:2008
Основаване
1919
Ръководство
Dipl.-Kffr. Marie-Luise Rasch
Сътрудник
80