GreCon Greten GmbH & Co. KG

Продукти и услуги на GreCon Greten GmbH & Co. KG (14)

Уреди за измерване на ширината
Денсиметри
Системи за подсигуряване на качеството
Пожарникарски съоражения
Ръчни уреди за измерване на влажностна дървен материал
Хидрометри
Ултразвукови измервателни уреди
Измервателни системи за дебелина
Профиломери
Влагомери
Искрогасителни системи
Ултразвукови камери

Новини

Няма налични новини. Свържете се с компанията.
Адрес
Hannoversche Strasse 58
31061
Alfeld
Германия
Тип компания
Производител
Региони на износ
По цял свят
Сертификати
ISO 9001
Основаване
1911
Ръководство
Dipl.-Ing. Ernst Greten
Dipl.-Ing. Kai Greten
Dipl.-Kfm. Uwe Kahmann
Сътрудник
200