Каталог
Каталог

Wuhan Pioon Technology Co., Ltd

Wuhan Pioon Technology Co., Ltd

Wuhan Pioon Technology Co., Ltd

04.09.2023 00:00

Дентален лазер S3 с три дължини на вълната

Отговор на обявата

Комбинация от три дължини на вълната.

С комбинацията от три дължини на вълната, осем категории клинично лечение, над 50 вградени предварително зададени процедури, подробни клинични параметри за всяка предварително зададена процедура и множество клинични видеоклипове с инструкции, денталният диоден лазер S3 (980nm+650nm+450nm) се превръща в най-ефективния и иновативен дентален лазер в света!

С подкрепата на Wi-Fi, Bluetooth и интелигентната операционна система, S3 има неограничени бъдещи възможности!


Отговор на обявата

Категория
Оферти