Г-н Джийн Хаас ще направи допълнително дарение от 425 000 щ.д.

Haas Automation Europe

‚‚Г-н Джийн Хаас ще направи допълнително дарение от 425 000 щ.д.‘‘ на Haas Automation Europe

за стипендии в областта на машинното обработване и производство в Европа
Haas Automation обяви разпределението на 425 000 щ.д. (приблизително 400 000 €) за фонд за стипендии за образование в сферата на машинно обработване и производство в Европа. Стипендиите, програмата за които тече вече за втора година, са подарък от г-н Джийн Хаас, основател и собственик на Haas Automation Inc., чрез фондацията Gene Haas (GHF).

Фондовете на GHF имат за цел да окуражат младите хора да записват технически науки и да следват кариера в областта на машинното обработване и произвеждане. Средствата са достъпни за всички училища в Европа с машиностроителни специалности и са предназначени за оказване на подкрепа на ученици и техните семейства, за да могат да покриват неща като учебници, работно облекло, дребни инструменти или образователни пътувания. Училищата не могат да използват фондовете на GHF, за да закупуват капиталово оборудване.

Няколко месеца след получаване на стипендиите от бенефициентите се очаква да подадат писмен отчет на Haas Automation, в който се очертава как е използвана стипендията.

Управляващият директор на Haas Automation Europe, г-н Дженс Тинг, счита, че фондовете на GHF ще бъдат от полза както за учениците, така и за отрасъла като цяло: „Като намалим финансовото бреме за учениците, те ще могат да се съсредоточат още по-добре върху постигането на академични остижения.

Основната цел на стипендиите от GHF е да се насърчат и подпомогнат учениците в програмите за обучение в сферата на производството в Европа. Предишните програми на финансиране се доказаха като изключително успешни както в САЩ, така и в Европа. Всички ние сме изключително развълнувани и се радваме, че ще можем да продължим програмата през 2015 г. и след това.“

Haas Automation и Националния институт по умения в металообработването (NIMS) подкрепят програмата за стипендии на GHF. В Европа проектът се ръководи от г-н Саймън Ванмакелберг, новия координатор на Haas Europe за Техническия образователен център на Haas (HTEC) и образователно партньорство.

Още новини

Популярният център на Haas DT-1 за пробиване/нарязване, произведен от Haas Automation Inc., вече е достъпен с шпин
Когато Haas Automation представи на пазара новото прътоподаващо устройство Servo Bar 300 през 1999 г...
За да оцелеят в днешната икономика, механичните цехове трябва да произвеждат частите по бърз и точен...
При наличието на все повече компоненти, които изискват прилагането на 5-осови техники за обработване...
високоскоростен универсален обработващ център с 5 оси
Адрес
Mercuriusstraat 28
1930
Zaventem
Белгия
Тип компания
Производител
Региони на износ
Европа
Сертификати
DIN EN ISO 9001:2008
Основаване
1983